שיאים

כבכל שנה, על פי חוק, כל באי הקמפוס מחויבים לעבור לומדה בנושא מניעת הטרדה מינית.

הנכם מתבקשים להיכנס לאתר הלמידה (Moodle) ולעבור לומדה קצרה (כ-5 דקות).
הלומדה ידידותית ואינטראקטיבית. כפי שציינו הצפייה בה נדרשת ע״פ חוק וחובה להשלימה.
כניסת משתמשים לאתרי הקורסים (Moodle) תתאפשר רק לאחר צפייה וביצוע לומדה זו.

אתר הלומדה נמצא משמאל, תחת הקורסים בחתך שנה 2022. 
עם סיום ביצוע הלומדה, הגישה לקורסים שלך, תיפתח כרגיל.

בברכה,

קמפוס שיאים