כתוב כאן פסקה תמציתית ומעניינת המסבירה על מה הקורס הזה